BRIO

Företaget grundades 1884 och namnet står då för ”Bröderna Ivarsson, Osby”. Osby var tidigare också huvudsäte för företaget men är sedan 2006 flyttat till Malmö. De ”Bröderna Ivarsson” som åsyftas är grundaren Ivar Bengtssons tre söner: Emil, Anton och Victor.

Brio satsade på dockskåp med en ganska hög designprofil, på 1960-talet kunde dockorna i briohuset slå sig ner i Arne Jacobsens möbelklassiker, snurrfåtöljen Ägget eller Svanen.

Idag importerar och distribuerar BRIO leksaker, och den egna produktionen är ej längre särskilt stor.

Brio är ett svenskt företag som i huvudsak sysslar med utveckling och försäljning av leksaker och barnvagnar. Det var länge baserat i Osby i nordöstra Skåne, men har numera sitt huvudkontor i Malmö.

Företaget grundades 1884 av torparsonen Ivar Bengtsson (född 9 september 1860, död 27 juni 1948[2]) i Boalt, som ligger i den nutida Östra Göinge kommun. I början ägnade Bengtsson sig huvudsakligen åt tillverkning och försäljning av korgar. År 1902 flyttade företaget en mil västerut, till grannsamhället Osby. Man hade nu bytt inriktning och bedrev handel med en mängd olika sorters varor. Det var också vid denna tid man började sälja träleksaker, genom ett samarbete med torparen och svarvaren Thomas Johansson i Osby som tillverkade den så kallade ”Osbyhästen”.

År 1908 skrev Ivar Bengtsson och hans hustru Sissa över ägandet av företaget till sina söner Viktor (född 19 januari 1886, död 21 november 1941[2]), Anton (född 1 december 1887, död 7 april 1952[2]) och Emil Ivarsson (född 20 november 1894, död 17 juni 1969[2]). I samband med detta registrerades firman som ”Bröderna Ivarsson Osby” – därav förkortningen ”Brio” eller ”BRIO”. Under sönernas regi expanderade företaget kraftigt, och blev efterhand Osbys i särklass största företag.

Även om leksaker tidigt kom in i Brios sortiment, fortsatte man ända fram till 1960-talet att handla med en mängd olika sorters varor: keramik, textil, glas, hushållsartiklar, prydnadsföremål och så vidare. Senare kom man att koncentrera sig på leksaker och barnvagnar. Inom leksaker var man generalagent eller grossist för en mängd artiklar, till exempel Märklintåg, Segas spelkonsoler och spel samt barbiedockor, medan man hade egen tillverkning av träleksaker i Osby och Killeberg. Barnvagnar började Brio att tillverka i Osby redan på 1930-talet.

Brio fortsatte att utvecklas fram till slutet av 1990-talet, då man drabbades av ekonomiska svårigheter. Efterhand avvecklades de allra flesta verksamheterna i Osby, eller flyttades till lågkostnadsländer. Större delen av Brio ägdes fortfarande inom familjen Ivarsson fram till 2004, då Proventus blev huvudägare. Därefter flyttades Brios huvudkontor 2006 från Osby till Malmö.

Numera ägnar Brio sig huvudsakligen åt leksaker, men utan egen produktion. I maj 2013 såldes barnvagnsdelen till brittiska Britax.[4] Merparten av Brios produkter tillverkas av fristående underleverantörer i Kina. Företaget är sedan 2011 inte längre börsnoterat, då det till nära 100 % ägdes av Proventus.[5] I januari 2015 köptes Brio av tyska Ravensburger.[6]

Brio har numera ingen verksamhet kvar i Osby. Leksaksmuseet Lekoseum finns kvar på orten, men ägs sedan 2014 av en stiftelse.[7] Verksamheter och dotterbolag till Brio finns fortfarande bland annat i Malmö och i ett flertal länder utanför Sverige. Dessutom används varumärket Brio av ett antal butiker i Norge, vilka drivs på franchise-basis.

Bröderna Ivarson. Sveriges största leksakstillverkare med huvudsaklig träproduktion. 1884 – . Ivar Bengtsson född 1860 började som skjutsdräng till Blekinge med bygdens (Ekhults) produkter. Ivar var mycket snål, envis och sparsam och hjälpte sig själv ur fattigdomen. Men han var även en mycket god marknadsförare och hade sinne för kvalitet vilket var ovanligt då. Rörelsen finansierades med egna medel.

Runt sekelskiftet flyttade han och etablerade sig i Osby. 1908 ville 2 av hans söner emigrera och då skrev Ivar över företaget på sina 3 söner för att få dem att stanna. Basen i sortimentet bestod i husgerådsbetonade svenska varor men eftersom lanthandelns behov var stort krävdes utlandskomplettering. Först 1909 började man med bankkrediter. På 30talet ökades expansionstakten och särskilt då på träleksaker. Krigsåren var svåra och man ökade den egna tillverkningen av träleksaker, barnvagnar m.m. Sakta kom lönsamheten efter kriget när importen kom igång och Brio blev den ledande leksaksgrossisten med bl.a. Märklin.

Mest känd är Volvo PV 444 i plåt alt. trä samt en Saab i skala 1:50 i plast.

Man skärpte sina resurser under 60-talet samtidigt som exporten ökade. Nordisk ensamrätt på Barbie 1963 födde idén om grossistbolag i andra länder. Företagsköp stärkte också Brios ställning men var kapitalkrävande men visade sig vara senare avkastningsgivande. Nu är Brio ett multiföretag.

Vid 100 års jubileet gjordes en kopia av Göingehästen som Ivar hade sålt på sin tid.

Brio hemsida

Till mitt album»

Färdigheter

Upplagt på

11 oktober, 2018