Gemla Leksaker

Sverige startades Gemla Leksaksfabrik 1860, som den första egentliga leksaksfabriken ​

En liten historia om hur det började

På våren 1861 öppnades i en lokal i La Croix Hotell vid Brunkebergstorg i Stockholm en liten utställning av leksaker, som hade tillverkats av Alexis Westerdahl, en slöjdkunnig och leksaksintresserad ung man som ville pröva möjligheterna att i Sverige starta en fabriksmässig tillverkning av leksaker.

Westerdahl lämnade på hösten 1861 in en ansökan att få anlägga ”en mekanisk fabrik för åstadkommande till afsalu af lek- och konstsaker, såsom alla slags dockmöbler, qvarnar, pusseltaflor, cigarrställ, dockor af trä, papp, papiermaché med flera dylika arbeten, som ej uteslutande kunna anses tillhöra något särskilt yrke”. Kort tid därefter kunde han börja en verksamhet med leksaksfabrikation och utställning ”Svenska Leksaksmagasinet” i nr 55 vid Drottninggatan.

En kort tid därefter fick Westerdahl ekonomiska bekymmer; 1865 ombildades företaget till aktiebolag, som året därefter upplöstes. Då hade Westerdahl redan lämnat företaget.

Gemla Leksaksfabriker i Gemla 1866-1884
Sveriges träleksaksindustri börjar i Gemla år 1866. På hösten 1866 startade Westerdahl i Gemla i Småland en ny leksaksfabrik, som till en början drevs i mindre skala. Den 8 april 1884 brann fabriken ned till grunden. På grund av tvist om vattenrätten i Helige å vid Gemla, beslöt den dåvarande ägaren, grosshandlare Svanström (vilken förvärvade fabriken i slutet av 1870-talet) att flytta fabriken till annan ort och valet föll då på Diö.

Gemla Leksaksfabriks AB, internationellt mycket välkänd träleksakstillverkare. Stor produktion i trä, kanske mest känd för sina fint modellerade gunghästar, hästdragna kärror, dockskåp och dockskåpsmöbler, förutom praktiska utomhusleksaker.

Gemla Leksaksfabrik AB

Alexis Westerdahl, slöjdkunnig och leksaksintresserad, öppnade våren 1861 en liten utställning vid Brunkebergs torg i Stockholm.

Han ville starta en fabriksmässig leksakstillverkning i Sverige.

Samma år lämnade han in en ansökan om att få anlägga ”en mekanisk fabrik för åstadkommande till afsalu af lek- och konstsaker”. Därefter startade verksamheten ”Svenska Leksaksmagasinet” vid Drottninggatan 55, kort därpå fick man ekonomiska bekymmer och 1865 lämnade Westerdahl företaget.

Gemla Leksaksfabriker 1866-1884.

Hösten 1866 startade Westerdahl i Gemla i Småland en ny leksaksfabrik som drevs i mindre skala. 8 april 1884 brann fabriken.

En tvist om en vattentäkt i Heliga ån fick den nuvarande ägaren Svanström, som köpt verksamheten i slutet på 1870talet, att flytta till Diö 1884.

I Diö fanns gamla traditioner för industriell verksamhet, här fanns tillgång på vattenkraft, timmer och goda kommunikationer.

Tillverkningen kom fort igång i tillfälliga lokaler men redan på hösten fanns fyra fabrikslokaler och kontor.

Runt 1900 togs produktionen av böjträmöbler upp och 1910 ändrades namnet till Gemla Fabrikers AB. Återigen hade det brunnit och en ny fabrik uppfördes. Nya maskiner inköptes och elektrisk belysning installerades. När så första världskriget utbröt hamnade man åter i ekonomiska svårigheter.

Man sålde företaget till en norsk ingenjör Andreas Holden vars familj ägde Gemla till 2003.

Då de nuvarande ägarna Edgren / Liljeblad ändrade namnet till Gemla Furniture AB. Produktionen var numera mer möbler till privatmarknaden och offentlig miljö. Sortimentet utökades med belysning samt kontorsarbetsplatser.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.